Nawigacja

PG | Konkurs na logo symbolizujące walkę z narkotykami | Wycieczka do Jaracza | Piknik w Centrum Edukacji Leśnej | Prace uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej | Uczniowie podczas zajęć | Wycieczka do Zoo w Poznaniu | Wycieczka zawodoznawcza | Uczniowie Szkoły Ponadgimnazjalnej w Muzeum Regionalnym | Z wizytą w teatrze | Wycieczka do Torunia | I Międzyszkolne Warsztaty Umiejętności Praktycznych w Kłecku | Festyn Integracyjny „Dzieci-Dzieciom” Poznań 2016. | I  Międzyklasowy  Konkurs  Wiedzy  i  Umiejętności. | Piknik integracyjny w Bracholinie | Festyn w Osieku | W Teatrze Muzycznym W Poznaniu. | Zajęcia kształtujące kreatywność | ROK SZKOLNY 2017/2018 | Andrzejki w szkole ponadpodstawowej | III Międzyklasowy Przegląd Piosenki Mikołajkowej i Świątecznej | WIGILIA | Świąteczne spotkanie w Borzęciczkach | Karnawał | Wycieczka do teatru muzycznego w Poznaniu | Konkurs Kucharsko-Cukierniczy „ Mazurkowy zawrót głowy | Odwiedziny w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

PG

 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy funkcjonuje przy SOSW w Wągrowcu od 2005 roku. Obecnie dwa oddziały szkoły mieszczą sie przy ul. Kcyńskiej 48.

Do szkoły przyjmowani są kandydaci – absolwenci szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawności sprzężonej.

Edukacja trwa trzy lata i opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli.

Szkoła prowadzi swoją działalność edukacyjną uwzględniając wskazane w podstawie programowej programy:

 • indywidualny program edukacyjny;

 • wychowawczy szkoły;

 • profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia;

 • przysposobienia do pracy.

W terminie „przysposobienie do pracy” mieści się:

 • kształtowanie właściwych postaw wobec pracy;

 • poznanie typowych sytuacji związanych z wykonywaniem określonej pracy;

 • opanowanie podstawowych umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności na określonym stanowisku.

Wiadomości

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  62-100 Wągrowiec
  Ośrodek - ul. Kcyńska 48
  Szkoła - ul. Janowiecka 22

 • Dyrektor i Administracja Ośrodka tel.672620421
  Szkoła tel.672622445