Nawigacja

PROJEKT UNIJNY

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone są przez polonistkę,

p. Bernadetę Jóźwiak - Szulc. Skierowane są  dla uczniów szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, u których występują dysfunkcje rozwojowe. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach.

 

Główne cele zajęć :

- wspomaganie technik szkolnych: pisania, czytania i liczenia

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego

  uczniów

- podniesienie samooceny uczniów.

Na zajęciach wykorzystywane są m.in. pomoce dydaktyczne zakupione dzięki funduszom unijnym, takie jak:           gry edukacyjne i terapeutyczne, puzzle, art. papiernicze.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć.

 

Zdjęcia z zajęć rok szkolny 2017/2018

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W każdy czwartek o godzinie 10:05 odbywają się w naszej placówce zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Zajęcia prowadzone są przez panią Annę Kubiak. Zajęciami objęta jest czwórka uczniów z klasy 2 gimnazjum.

Zajęcia mają na celu między innymi:

- wyrównywanie braków edukacyjnych, wzbogacane poprzez wykorzystanie programu multimedialnego DIDAKTA
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wyposażenie uczniów w umiejętności sprawnego komunikowania się w języku polskim,
- wzmacnianie u uczniów poczucia ich własnej wartości,

- przygotowanie uczniów do dalszego etapu kształcenia i odgrywania określonych ról społecznych.

 Cele szczegółowe:
- kształcenie umiejętności uważnego słuchania czyichś wypowiedzi i rozpoznawania intencji mówiącego,
- doskonalenie umiejętności płynnego i poprawnego wypowiadania się na tematy dotyczące życia, problemów i zainteresowań uczniów,
- doskonalenie techniki głośnego czytania z zastosowaniem znaków interpunkcyjnych,
- rozwijanie umiejętności cichego i głośnego czytania ze zrozumieniem,
- kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji: słowników, encyklopedii, itp.,
- kształcenie umiejętności pisania czytelnych komunikatów w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych,
- uczenie się konstruowania form wypowiedzi i sprawne posługiwanie się nimi,
- doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
- wyrabianie nawyku dbałości o organizację graficzną tekstu,
- rozwijanie umiejętności poprawnego konstruowania zdań,
- wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego.

Wiadomości

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
    62-100 Wągrowiec
    Ośrodek - ul. Kcyńska 48
    Szkoła - ul. Janowiecka 22

  • Dyrektor i Administracja Ośrodka tel.672620421
    Szkoła tel.672622445