Nawigacja

Szkoła Podstawowa/Gimn.„U”

Szkoła Podstawowa

Szkoła podstawowa dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnością sprzężoną obejmuje ośmioletni cykl kształcenia od 7do 18 roku życia. Uczniowie w naszej szkole przebywają w 6 – 8 osobowych klasach. Specyfika kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznaniu otaczającego świata. Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o indywidualne programy edukacyjne opracowane dla każdego ucznia.

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów obejmując każdego z nich, w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb, rewalidacją indywidualną.

Oferujemy zajęcia z zakresu:

- terapii pedagogicznej i psychologicznej

- zajęć korygujących wady wymowy                                             ,, Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz.

- zajęć korekcyjnych wad postawy                                                 Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż"

- zajęć usprawniających procesy poznawcze                                                                    Janusz Korczak

- terapii wspomagającej rozwój dziecka autystycznego

 

                                                                                                 

Wychowawcy klas

w roku szkolnym 2017/2018

 

Klasa I - III

mgr Danuta Stoll

 

Klasa IV - V

mgr Agnieszka Należyta

 

 

Klasa V – VII

mgr Kamila Głów

 

 

 

                          

Wiadomości

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
    62-100 Wągrowiec
    Ośrodek - ul. Kcyńska 48
    Szkoła - ul. Janowiecka 22

  • Dyrektor i Administracja Ośrodka tel.672620421
    Szkoła tel.672622445