Nawigacja

PROJEKT UNIJNY

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki prowadzone są przez p. Katarzynę Jędruch. Są to zajęcia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z klas 4 – 7 Szkoły Podstawowej oraz 2 - 3 Gimnazjum. Główne cele zajęć to:

- pomoc uczniowi w uzupełnianiu zaległości z matematyki,
- utrwalanie zdobytych umiejętności i wiedzy z matematyki,

- wzmacnianie motywacji do nauki matematyki,
- kształtowanie sprawności rachunkowej,
- ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej,
- kształtowanie rozumienia podstawowych pojęć matematycznych,
-rozwijanie spostrzegawczości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Ewę Jaskólską - Łoś.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klasy I - III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wymagających dodatkowych zajęć usprawniających i kształtujących podstawowe techniki szkolne, takie jak: umiejętność pisania, czytania i liczenia. Zajęcia te służą również usprawnianiu i doskonaleniu funkcji percepcyjno - motorycznych oraz procesów poznawczych. Na zajęciach wykorzystywane są pomoce dydaktyczne zakupione z funduszy unijnych: m. in. zeszyty ćwiczeń dla każdego ucznia,  gry edukacyjne i terapeutyczne.

Zapraszamy do naszej galerii.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody prowadzone są przez p. Annę Malak. Są to zajęcia przeznaczone dla uczniów z kl. 4-6 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, prowadzone w małych, czteroosobowych grupach. Główne cele zajęć to:

 • poznawanie najbliższej okolicy
 • pobudzanie zainteresowań przyrodniczych
 • doskonalenie pracy z mapą i planem
 • wykonywanie doświadczeń o charakterze przyrodniczym
 • nauka przyrody poprzez gry i zabawy

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  62-100 Wągrowiec
  Ośrodek - ul. Kcyńska 48
  Szkoła - ul. Janowiecka 22

 • Dyrektor i Administracja Ośrodka tel.672620421
  Szkoła tel.672622445