Nawigacja

PROJEKT UNIJNY

ARTETERAPIA

Arteterapia to zajęcia prowadzone przez p. Izabelę Świderską dedykowane uczniom Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Są to zajęcia prowadzone w małych, dwuosobowych grupach. Osoba uczestnicząca w zajęciach ma kontakt czynny lub bierny ze sztuką. Arteterapia wykorzystuje do celów terapeutycznych formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne.

Główne cele arteterapii:  

 • pobudzanie wszechstronnego rozwoju
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich odczuć za pomocą różnych form i środków wyrazu
 • podnoszenie poziomu sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • łagodzenie napięć dzieci nadpobudliwych
 • pobudzanie do działania dzieci apatycznych
 • kształtowanie nawyku pracy przy zadaniach wytwórczych
 • poznanie różnego rodzaju materiałów i technik ich obróbki
 • relaksacja, odreagowanie napięć wewnętrznych, frustracji i agresji
 • podnoszenie poziomu samoakceptacji
 • przygotowanie do uczestnictwa i odbioru kultury

Na zajęciach wykorzystywane są m. in. pomoce dydaktyczne zakupione dzięki Funduszom Europejskim, takie jak: książki terapeutyczne, puzzle czy instrumenty muzyczne.

Wiadomości

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
  62-100 Wągrowiec
  Ośrodek - ul. Kcyńska 48
  Szkoła - ul. Janowiecka 22

 • Dyrektor i Administracja Ośrodka tel.672620421
  Szkoła tel.672622445