Nawigacja

PROJEKT UNIJNY

WIADOMOŚCI OGÓLNE

 

Powiat Wągrowiecki / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW w Wągrowcu.

 

Celem projektu jest zwiększenie liczby zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz specjalistycznych, służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych oraz niewystarczający poziom kompetencji kluczowych i właściwych postaw oraz doposażenie pracowni w sprzęt, w szczególności służący do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów a także zwiększenie kompetencji nauczycieli uczących, w szczególności w zakresie rozwijania kompetencji przyrodniczo – matematycznych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 310 667,81 zł

Czas trwania projektu: 1.06.2017 – 31.01.2020 r.

 

 

Harmonogram zajęć w SOSW w Wągrowcu w ramach projektu

„Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

w SOSW w Wągrowcu” I semestr roku szkolnego 2018/2019

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z  przyro

 

Wtorek

 

10:45 – 11:30

 

 

4 uczniów

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej

 

Środa

 

11:40 – 12:25

 

 

3 uczniów

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

Poniedziałek

Piątek

10:45 – 11:30

8:50 – 9:35

2 uczniów

2 uczniów

 

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Kółko języka angielskiego

 

Wtorek

 

13:30 – 14:15

 

4 uczniów

 

Warsztaty recyklingowe

 

Piątek

 

13:30 – 14:15

14:20 – 15: 05

 

6 uczniów

 

Laboratoria biologiczno – chemiczne

 

 

Sobota

13.10.2018

17.11.2018

09.02.2019

02.03.2019

06.04.2019

8:00 – 14:40

 

6 uczniów

 

Warsztaty teatralne

 

 

Sobota

13.10.2018

17.11.2018

09.02.2019

02.03.2019

06.04.2019

8:00 – 14:40

 

 

 

6 uczniów

 

Warsztaty fizyczne

 

 

Sobota

13.10.2018

17.11.2018

09.02.2019

02.03.2019

06.04.2019

8:00 – 14:40

 

 

 

6 uczniów

 

 

Zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój poznawczy

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Zajęcia usprawniające procesy poznawcze

Środa

12:35 – 13:20

3 uczniów

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Wtorek

13:30 – 14:15

2 uczniów  

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

Piątek

10:45 – 11:30

4 uczniów

Terapia Ręki

Poniedziałek

 

13:30 – 14:15

14:20 – 15:05

 

2 uczniów 

2 uczniów

Arterapia

Poniedziałek

Środa

14:20 – 15:05

14:20 – 15:05

 

2 uczniów 

2 uczniów

 

 

 

Harmonogram zajęć w SOSW w Wągrowcu w ramach projektu

„Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

w SOSW w Wągrowcu” I semestr roku szkolnego 2018/2019

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z  przyro

 

Wtorek

 

10:45 – 11:30

 

 

4 uczniów

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej

 

Środa

 

11:40 – 12:25

 

 

3 uczniów

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

Poniedziałek

Piątek

10:45 – 11:30

8:50 – 9:35

2 uczniów

2 uczniów

 

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Kółko języka angielskiego

 

Wtorek

 

13:30 – 14:15

 

4 uczniów

 

Warsztaty recyklingowe

 

Piątek

 

13:30 – 14:15

14:20 – 15: 05

 

6 uczniów

 

Laboratoria biologiczno – chemiczne

 

 

Sobota

13.10.2018

17.11.2018

09.02.2019

02.03.2019

06.04.2019

8:00 – 14:40

 

6 uczniów

 

Warsztaty teatralne

 

 

Sobota

13.10.2018

17.11.2018

09.02.2019

02.03.2019

06.04.2019

8:00 – 14:40

 

 

 

6 uczniów

 

Warsztaty fizyczne

 

 

Sobota

13.10.2018

17.11.2018

09.02.2019

02.03.2019

06.04.2019

8:00 – 14:40

 

 

 

6 uczniów

 

Zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój poznawczy

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Zajęcia usprawniające procesy poznawcze

Środa

12:35 – 13:20

3 uczniów

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Wtorek

13:30 – 14:15

2 uczniów  

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

Piątek

10:45 – 11:30

4 uczniów

Terapia Ręki

Poniedziałek

 

13:30 – 14:15

14:20 – 15:05

 

2 uczniów 

2 uczniów

Arterapia

Poniedziałek

Środa

14:20 – 15:05

14:20 – 15:05

 

2 uczniów 

2 uczniów

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Harmonogram zajęć w SOSW w Wągrowcu w ramach projektu

„Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

w SOSW w Wągrowcu”

Adres: ul. Janowiecka 22

od 05. 02. 2018r.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z  przyrody

poniedziałek II gr

13:45 – 14:30 (7l)

4 uczniów  

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej

wtorek II gr

12:00-12:45 (5l)

 

 

3 uczniów  

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

wtorek  III gr

 

wtorek  IV gr

08:15 – 09:00 (1l)

 

10:05 – 10:50 (3l)

2 uczniów

 

2 uczniów

 

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Kółko języka angielskiego

Środa  II gr

13:45 – 14:30 (7l)

4 uczniów  

Warsztaty recyklingowe

 

środa I gr

13:45 – 14:30 (7l)

14:35 – 15:20 (8l)

6 uczniów

Laboratoria biologiczno – chemiczne

Sobota

02.02.2018

17.03.2018

12.05.2018

8:00 – 14:40

 

6 uczniów

Warsztaty teatralne

Sobota

02.02.2018

17.03.2018

12.05.2018

8:00 – 14:40

 

6 uczniów

 

Zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój poznawczy

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Zajęcia usprawniające procesy poznawcze

wtorek II gr

12:55 - 13:40 (6l)

3 uczniów

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

wtorek I gr

 

piątek  I gr

12:55 – 13:40 (6l)

 

10:05 – 10:50 (3l)

2 uczniów

 

2 uczniów

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

czwartek I gr

 

10:05 – 10:50 (3l)

 

4 uczniów

Terapia ręki

 

 

 

środa I gr

 

 

wtorek IIgr

13:45 – 14:05 (7l)

14:05 – 14:30

 

12:55 – 13:40 (6l)

2 uczniów

 

 

2 uczniów

Arterapia

 

Wtorek I gr

 

Piątek II gr

15:25 – 16:10 (9l)

 

14:35 – 15:20 (8l)

2 uczniów

 

2 uczniów

 

od września 2017

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z  przyrody

wtorek  I gr

12:55 – 13:40 (6l)

4 uczniów z klasy VI

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej

wtorek  I gr

 

 

12:55 – 13:40 (6l)

 

 

 

 

3 uczniów z klasy I - III

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki

wtorek  I gr

 

 

wtorek  II gr

12:00 – 12:45 (5l)

 

 

12:55 – 13:40 (6l)

2 uczniów z klasy VII

 

 

2 uczniów z klasy V

 

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Kółko języka angielskiego

poniedziałek I gr

12:55 – 13:40 (6l)

4 uczniów z klasy I - III

Warsztaty recyklingowe

środa I gr

13:45 – 14:30 (7l)

14:35 – 15:20 (8l)

6 uczniów z klasy V

Laboratoria biologiczno – chemiczne

Sobota

28.10.2017

18.11.2017

8:00 – 14:40

 

6 uczniów z klasy IIIg

Warsztaty teatralne

Sobota

28.10.2017

18.11.2017

8:00 – 14:40

 

6 uczniów z klas: V, VI, IIg

 

Zajęcia specjalistyczne stymulujące rozwój poznawczy

Zajęcia

Dzień

Godzina

Uczniowie

Zajęcia usprawniające procesy poznawcze

wtorek I gr

13:45 – 14:30 (7l)

3 uczniów z klasy I - III

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

wtorek I gr

czwartek Igr

12:55 – 13:40 (6l)

13:45 – 14:30 (7l)

2 uczniów z klasy IV

 

 

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne

czwartek I gr

 

 

11:05 – 11:50 (4l)

 

 

4 uczniów z klasy IIg

 

Terapia Ręki *

 

 

Poniedziałek I gr

 

 

wtorek II gr

12:00 – 12:25

13:45 – 14:05

 

12:55 – 13:40 (6l)

2 uczniów

 

 

2 uczniów

Arterapia **

 

 

Wtorek I gr

 

Piątek II gr

15:25 – 16:10 (9l)

 

14:35 – 15:20 (8l)

2 uczniów

 

2 uczniów

 

* Adres zajęć: Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

** Adres zajęć: ul. Kcyńska 48

 

Wiadomości

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka
    62-100 Wągrowiec
    Ośrodek - ul. Kcyńska 48
    Szkoła - ul. Janowiecka 22

  • Dyrektor i Administracja Ośrodka tel.672620421
    Szkoła tel.672622445