Nawigacja


INTERNAT

O naszym internacie...

 

 

Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

w Wągrowcu

Mów dziecku, ze jest dobre, że może, ze potrafi…”

(J. Korczak)

W internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przebywa trzydziestu wychowanków. Podzieleni są oni na trzy grupy wychowawcze. Grupy są zróżnicowane pod względem wiekowym oraz ze względu na stopień upośledzenia umysłowego. Każdą z grup opiekuje się dwóch wychowawców. Opiekunowie stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę w zakresie oligofrenopedagogiki, resocjalizacji, logopedii, terapii pedagogicznej, socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Wychowankowie są także objęci opieką psychologiczną, pedagogiczną oraz medyczną.

W internacie wychowankowie przebywają od poniedziałku do piątku. Mają zapewnione fantastyczne warunki do rozwoju, nauki i odpoczynku. Baza internatu mieści się w bursie przy ul. Kcyńskiej 48. Wychowankowie mają do dyspozycji mieszkania cztero i dwu pokojowe, każde z łazienką. Do tego korzystają z pomieszczeń grupowych czyli pracowni, świetlicy, kuchni i salki sportowej. W zakresie żywienia korzystają ze stołówki, która mieści się w bursie.

Internat SOSW zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój społeczny i osobowościowy. Kształtuje nawyk samodzielności i systematyczności w nauce , wdrąża do dbania o higienę osobistą, uczy prawidłowego gospodarowania czasem wolnym.

FORMY PRACY WYCHOWAWCZEJ

-GRY I ZABAWY STOLIKOWE

- ZAJĘCIA SPORTOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ

-APELE MIESIĘCZNE SAMORZĄDOWE

-WYSTĘPY ARTYSTYCZNE GRUP PRZENTUJĄCE DANY MIESIĄC

-TURNIEJE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

-BAJKOTERAPIA

-ZAJĘCIA MUZYCZNO- TANECZNE

-KÓŁKO TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZE

-ZAJĘCIA REKREACYJNO- SPORTOWE

-TURNIEJE SPORTOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

-ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ŚWIADOMOSĆ EMOCJONALNĄ, SPOSOBY KOMUNIKACJITRENING EMOJI I RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

-ZAJĘCIA KULINARNE

-LOGORYTMIKA

-ZAJĘCIA ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWE

:)

POMIESZCZENIA  INTERNATU:Wiadomości

Kontakt

  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
    62-100 Wągrowiec
    Ośrodek - ul. Kcyńska 48
    Szkoła - ul. Janowiecka 22

  • Dyrektor i Administracja Ośrodka tel.672620421
    Szkoła tel.672622445

Galeria zdjęć